20 template psd banner watercolor dùng cho facebook

Đây là các file thiết kế sẵn, có kích thước phù hợp cho ảnh post facebook, cover, banner, poster…. tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau.

template psd banner

Nguồn bài viết: https://thelanb.com/share-psd-20-template-psd-banner-watercolor-dung-cho-facebook.html

THAM KHẢO THÊM