20 template thông báo lỗi 404 miễn phí

Trong thiết kế website, chắc chắn bạn cần phải dùng đến trang thông báo lỗi 404, để đỡ nhàm chán và gây khó chịu cho người truy cập, bạn có thể tham khảo các mẫu sau:

 

Xem demo vài tải về nhiều mẫu hơn tại: 


THAM KHẢO THÊM