Analytics Admin Dashboard Template

Analytics Admin Dashboard Template – giao diện dành cho trang quản trị được thiết kế rất đẹp mắt, kết hợp với các hiệu ứng chuyển đổi mượt mà.
Giao diện được thiết kế dựa trên Bootstrap, CSS3 animations, đáp ứng full responsive layout, với các chức năng nổi bật đã được xây dựng sẵn:
+ 60 Html Pages: login, profile, invoice, activity, faq…
+ 1500 Icons
+ 1000 UI Elements
+ Multi File Upload
+ Lightbox Gallery
+ Modal Windows
+ Text Editor
+…………….
Giao diện rất thích hợp cho các trang quản trị chuyên về các lĩnh vực: CRM Dashboard, Project Management Dashboard, Statistics Dashboard.

Xem demo và tải về trải nghiệm trước khi mua bản quyền tại:

DemoDownload


THAM KHẢO THÊM