Applook – App Landing Page HTML Template

Giao diện trang Landing Page được thiết kế bằng Bootstrap 4 Framework, HTML5, CSS3,Jquery, Google fonts, Font-Awesome với các ưu điểm nội bật: 100% Responsive, 04 màu sắc tùy chọn, tương thích với hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay. Giao diện thích hợp cho việc giới thiệu ứng dụng App tới người dùng.

Giao diện trang Landing Page được thiết kế bằng Bootstrap 4 Framework, HTML5, CSS3,Jquery, Google fonts, Font-Awesome với các ưu điểm nội bật: 100% Responsive, 04 màu sắc tùy chọn, tương thích với hầu hết các trình duyệt phổ biến hiện nay. Giao diện thích hợp cho việc giới thiệu ứng dụng App tới người dùng.

DemoDownload


THAM KHẢO THÊM