Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình C bằng video

Serries này gồm 69 video bài học hướng dẫn cơ bản về ngôn ngữ lập trình C: hướng dẫn cài đặt Dev-C++ IDE, các kiểu dữ liệu, các biến, hằng số, toán tử, vòng lặp, hàm,…

Share khóa học thiết kế và lập trình website PHP

Đây là khóa học hướng dẫn thiết kế và lập trình website từ  thiết kế giao diện bằng HTML, CSS, Javascript  đến lập trình để tạo ra một website động bằng PHP & MYSQL. Tải trọn…

Tạo ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC

Đây là khóa học bắt đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC, bao gồm 73 video hướng dẫn chi tiết từng bước làm quyen với mô hình MVC của nền tảng ASP.NET….

Hướng dẫn học Laravel Framework

Bộ video hướng dẫn học Laravel Framework do Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm giảng dạy, bao gồm 36 bài giảng Laravel cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu học framework này như:…

Share khóa học PHP từ cơ bản đến nâng cao

Khóa học này bao gồm 65 bài học cơ bản về PHP và 90 bài học PHP nâng cao, bài học dưới dạng video nên khi học sẽ trực quan hơn.( lưu ý: tổng dung…

Video learn Python for beginners

Giới thiệu bộ video học lập trình Python với các nội dung: ⭐️ Contents ⭐ -(0:00) Introduction -(1:45) Installing Python & PyCharm -(6:40) Setup & Hello World -(10:23) Drawing a Shape -(15:06) Variables & Data…

Bộ video hướng dẫn học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Chia sẻ cho các bạn bộ video gồm 107 video hướng dẫn đầy đủ và chi tiết học  jQuery từ cơ bản đến nâng cao: tổng quan, cài đặt, tạo hiệu ứng, kết hợp với…

Lập trình NodeJS cho người mới bắt đầu

Đây là bộ video của trung tâm tin học Khoa Phạm hướng dẫn lập trình NodeJS cho người mới bắt đầu. Series này bao gồm 20 bài: 1 – Hướng dẫn cài đặt NodeJS trên Windows 2…

Bộ video hướng dẫn học lập trình Web A-Z

Đây là bộ video hướng dẫn học lập trình Web A-Z rất hay được chia sẻ trên kênh youtube thư viện lập trình, bao gồm 60 video hướng dẫn học HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, CƠ SỞ DỮ…

List video hướng dẫn học ngôn ngữ lập trình Python

Bao gồm video các khóa học về Python trên trang teamtreehouse.com, nếu bạn đang tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Python thì có thể tải về tham khảo. Các khóa học bao gồm: – Build a…