Bootstrap 4 Admin Dashboard Template

Giao diện Admin Dashboard được xây dựng dựa trên Bootstrap 4 ( 17+ Pages, 3000+ Icons, Bootstrap UI) với 2 màu lựa chọn Light & Dark, thân thiện với giao diện mobile.

Các chức năng được tích hợp sẵn trong giao diện:  Bootstrap UI, SaSS Base CSS, Drag & Drop Upload, Image Cropping, CKEditor, Markdown, Animations…

Bootstrap 4 Admin Dashboard Template

Nếu quan tâm bạn có thể xem qua demo và tải về tại: 

Demo Download

 

Ngoài ra bạn có thể xem thêm các Admin Template được quan tâm  bao gồm:

Focus bootstrap 4 admin template
Admin Metro style
Giao diện admin dashboard miễn phí 2018 – P.2
Giao diện admin dashboard miễn phí 2018 – P.1


THAM KHẢO THÊM