Các hiệu ứng background nổi bật cho website P.1

Để cho website thêm sinh động, thu hút người dùng bạn có thể thử áp dụng các background kèm hiệu ứng. Dưới đây là một số hiệu ứng đẹp được opensourcevn tham khảo trên internet.

Sakura

  Rain Effect

  Interactive mosaic background

  Color Changing

  Wave Animation

  Landscape animation experiment

  Animated Background Header

  Floating Cloud Background

 

 

Nguồn: http://bashooka.com

THAM KHẢO THÊM