Share mã nguồn tạo trang mạng xã hội phpSocial

Sau khi cài đặt thử trên localhost, hôm nay opensourcevn sẽ share cho bạn source của phpSocial  để bạn tham khảo, và hướng dẫn cài đặt cơ bản mã nguồn này. Hướng dẫn cài đặt cơ bản phpSocial…

Share code quản lý sản phẩm cơ bản

Đây là bộ source code cơ bản về quản lý sản phẩm được viết bằng PHP + MYSQL, chức năng bao gồm: Tra cứu thông tin bảo hành Quản lý sản phẩm: thêm, sửa xóa…

Cài đặt website nukeviet trên localhost

Từng bước cấu hình và cài đặt Nukeviet để test thử trên localhost (dùng wampserver để tạo lập localhost, tên thư mục chưa source là nukeviet, tên database là nukeviet) Nếu bạn chưa biết mã…