Code bình luận comment cho website PHP

Đây là đoạn code chức năng bình luận comment trên website cho người mới bắt đầu học lập trình PHP& MySQL cơ bản. Các bạn mới bắt đầu học lập trình PHP& MySQL có thể tải về tham khảo cách code chức năng này
Cách cài code demo rất đơn giản:
– Tải source code về: http://bit.ly/2QRHc6d
– Giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server.
– Truy cập MYSQL tạo mới một database và import file comments.sql (nằm trong thư mục Sql)
– Mở file config.php ( nằm trong thư mục config) để cấu hình kết nối database.
– Dựa vào code này bạn có thể thêm bớt các chức năng tùy chọn.


THAM KHẢO THÊM