Code Form liên hệ bằng PHP Ajax

Code Form liên hệ bằng dành cho website được xây dựng bằng HTLM5 & PHP7, sử dụng công nghệ Ajax để tăng tốc độ xử lý. Code đã tích hợp sẵn chức năng gởi mail bằng PHPMailer, giao thức SMTP và Captcha.

Code Form liên hệ bằng PHP7 & HTML5 contact form php ajax

Nếu có nhu cầu sử dụng bạn có thể tải về tại:

Xem thêm:

Script code multi step form with Ajax Submit

THAM KHẢO THÊM