Code quản lý cửa hàng thực phẩm

Đây là code quản lý cửa hàng bán đồ ăn trực tuyến với giao diện thiết kế đơn giản nhưng được lập trình đầy đủ chức năng cơ bản:
– Cho phép khách hàng đặt thức ăn trực tuyến, khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập thông qua tài khoản mạng xã hội (Facebook, Google plus) khi đặt hàng.
– Quản trị viên có thể theo dõi đơn đặt hàng, thêm – sửa – xóa mặt hàng bán, thống kê báo cáo mặt hàng, doanh thu, quản lý khách hàng, quản lý và phân quyền cho các nhân viên theo từng chức năng.
– Cài đặt hệ thống theo nhu cầu: ngôn ngữ, tiền tệ, điểm thưởng, liên kết mạng xã hội, tùy biến menu hiển thị cho trang chủ.
– và còn một số chức năng khác bạn hãy tự khám phá.

Restaurant Food Ordering System admin


Xem demo trực tiếp tại: http://phpstack-127012-748423.cloudwaysapps.com/

Tài khoản đăng nhập trên trang demo:
Admin Login: admin@admin.com / password
Kitchen Manager : kitchenmanager@gmail.com / password
Delivery Manager : deliverymanager@gmail.com / password
Customer : michale@gmail.com / 123456

Cài đặt source code (thực hiện test trên localhost).
* Yêu cầu web server: PHP Version 5.3 trở lên, MySQL 5.1.41 trở lên, PDO Installed CURL Open , Session enabled, CodeIgniter.

* Cách cài đặt
– Tải source code về, giải nén và copy vào thư mục web server ( ví dụ restaurant).
– Truy cập phpmyadmin tạo mới một database (ví dụ restaurant).
– Nhập địa chỉ http://localhost/restaurant/install, để bắt đầu quá trình cài đặt.
– Khai báo các thông số kết nối ( Host Name, User Name, Password, Database Name), bấm chọn Install để code tự động cài đặt dữ liệu.

– Sau khi cài đặt thành công tiến hành xóa thư mục install để bảo mật thông tin.
– Tài khoản đăng nhập admin mặc định:

login: admin@admin.com
password: admin@admin.com

– Xem thêm hướng dẫn cài đặt tại thư mục document.

Nếu có nhu cầu tham khảo, bạn có thể tải code về tại:

Code được chia sẻ nhằm mục đích tham khảo, nếu sự dụng bên nên mua code để được hỗ trợ cập nhật và sửa lỗi:

THAM KHẢO THÊM