Admin Panel User Management using CodeIgniter

Một chức năng rất quan trọng khi bạn xây dựng project bằng CI đó là chức năng quản lý thành viên. Có nhiều cách để xây dựng chức năng này trong CI và để có thêm tài liệu cho ae tham khảo mình xin chia sẻ source code CI đã xây dựng sẵn chức năng này. Từ source code này bạn có thể tham khảo, phát triển thành một project bằng CI để sử dụng.

* Một số ưu điểm của source code:
– Sử dung CI phiên bản mới nhất tính tới thời điểm hiện tại (Version 3.1.10)
– Tích hợp với template dashboard AdminLTE-2.4.10.
– Chức năng đã phát triển:
+ Đăng nhập, đăng xuất
+ Thêm, sửa, xóa thành viên
+ Phân quyền cơ bản cho thành viên
+ Xem lịch sử đăng nhập

Admin Panel User Management using CodeIgniter

Admin Panel User Management using CodeIgniter

Admin Panel User Management using CodeIgniter

Admin Panel User Management using CodeIgniter

* Hướng dẫn cài đặt (test thử trên localhost):
– Tải source về, giải nén và copy thư mục chứa source code vào thư mục root của web server ( ví dụ www).
– Truy cập phpmyadmin (http://localhost/phpmyadmin) tạo mới một database có tên ci (bạn có thể đặt tên theo sở thích miễn sao dễ quản lý) nhớ chọn utf8_general_ci để tránh lỗi font unicode.
tiến hành import ci.sql vào database.
– Mở file database.php (đường dẫn www\ci\application\config) để cấu hình kết nối database.
– Truy cập địa chỉ: http://localhost/ci/login để xem chức năng, tài khoản đăng nhập:
                                     admin@example.com – 123456
                                     employee@example.com – 123456

THAM KHẢO THÊM