Dashboard + UI Kit Framework with Frontend Templates

Dashboard + UI Kit Framework  là bộ giao diện dành cho trang quản lý ( Dashboard) được phát triển bằng  framework Bootstrap CSS, hỗ trợ chế độ responsive với các tính năng nổi bật: 200+ Ui Components, 1000+ Fonts Icons, Fully Responsive pages, eCommerce Dashboard, Data Table Export to CSV, Excel, PDF, Copy and Print, Horizontal Navigation Styles…

Dashboard + UI Kit Framework with Frontend Templates

 

Dashboard + UI Kit Framework with Frontend Templates

 

Xem demo và mua template tại:

DemoBy Template

 

Bạn có thể tải về bản trải nghiệm trước khi quyết định mua Template:

Download trial

 

THAM KHẢO THÊM