Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P8

[Dspace Tuts – chỉnh sửa Footer dspace ] Bài viết này sẽ hướng dẫn chỉnh sửa lại  Footer mặc định của Dspace, để chỉnh sửa Footer cần mở file footer-default.jsp cần mở file footer-default.jsp (đường…

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Dspace

Đây là tài liệu hướng dẫn rất chi tiết cách cài đặt mã nguồn Dspace do anh Phan Ngọc Đông biên soạn, tài liệu sẽ hướng dẫn từng bước cài đặt các phần mềm cần…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P7

[Dspace Tuts – hiển thị tài liệu mới cập nhật theo kiểu tự động chạy scroller ] Bài viết này sử dụng plugin scroller jQuery để hiển thị tài liệu mới theo kiểu chuyển động…

[Dspace Tuts – chỉnh sửa cách hiển thị duyệt theo các tiêu chí sidebar-facet]

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P6

[Dspace Tuts – chỉnh sửa cách hiển thị duyệt theo các tiêu chí sidebar-facet] Bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi cách hiển thị duyệt theo tiêu chí như tác giả, chủ đề, năm…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P5

[Dspace Tuts – chỉnh sửa cách hiển thị bộ sưu tập trang chủ ] Bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi cách hiển bộ sưu tập trang chủ, để hiển thị gọn gàng hơn…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P4

[Dspace Tuts – Thay đổi banner mặc định] Mặc định banner của Dspace không được bắt mắt cho lắm 🙂 , bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi một chút cho vị trí này….

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P3

[Dspace Tuts – Thêm menu trên navbar] Dspace mặc định có các menu : trang chủ, duyệt theo, hướng dẫn. Nếu muốn thêm một menu liên kết khác (vd Tin tức đến trang web của cơ…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P2

[Dspace Tuts – Chỉnh sửa thanh Navbar] Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thay đổi màu sắc và thêm biểu tượng icon cho thanh menu Navbar, xem qua thông tin cơ bản trước khi…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P1

[Dspace Tuts – Một số thông tin cơ bản] Các chỉnh sửa áp dụng cho Dspace 4x trở lên.   Backup dữ liệu trước khi chỉnh sửa – rất quan trọng để khi bị lỗi…

Tích hợp Bootstrap Css và Font Awesome vào Dspace

Đối với Dspace phiên bản 1.7x – 3.x thì giao diện chưa có chức năng responsive và giao diện chưa được nổi bật. Để tùy biến giao diện thân thiện hơn, bắt mắt hơn có…