Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P7

[Dspace Tuts – hiển thị tài liệu mới cập nhật theo kiểu tự động chạy scroller ] Bài viết này sử dụng plugin scroller jQuery để hiển thị tài liệu mới theo kiểu chuyển động…

[Dspace Tuts – chỉnh sửa cách hiển thị duyệt theo các tiêu chí sidebar-facet]

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P6

[Dspace Tuts – chỉnh sửa cách hiển thị duyệt theo các tiêu chí sidebar-facet] Bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi cách hiển thị duyệt theo tiêu chí như tác giả, chủ đề, năm…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P5

[Dspace Tuts – chỉnh sửa cách hiển thị bộ sưu tập trang chủ ] Bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi cách hiển bộ sưu tập trang chủ, để hiển thị gọn gàng hơn…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P4

[Dspace Tuts – Thay đổi banner mặc định] Mặc định banner của Dspace không được bắt mắt cho lắm 🙂 , bài viết này sẽ hướng dẫn thay đổi một chút cho vị trí này….

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P3

[Dspace Tuts – Thêm menu trên navbar] Dspace mặc định có các menu : trang chủ, duyệt theo, hướng dẫn. Nếu muốn thêm một menu liên kết khác (vd Tin tức đến trang web của cơ…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P2

[Dspace Tuts – Chỉnh sửa thanh Navbar] Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thay đổi màu sắc và thêm biểu tượng icon cho thanh menu Navbar, xem qua thông tin cơ bản trước khi…

Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện Dspace – P1

[Dspace Tuts – Một số thông tin cơ bản] Các chỉnh sửa áp dụng cho Dspace 4x trở lên.   Backup dữ liệu trước khi chỉnh sửa – rất quan trọng để khi bị lỗi…

Tích hợp Bootstrap Css và Font Awesome vào Dspace

Đối với Dspace phiên bản 1.7x – 3.x thì giao diện chưa có chức năng responsive và giao diện chưa được nổi bật. Để tùy biến giao diện thân thiện hơn, bắt mắt hơn có…

Xây dựng thư viện số với mã nguồn mở Dspace

Thư viện số hay thư viện trực tuyến là thư viện mà ở đó các bộ sưu tập các văn bản, tài liệu hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video được lưu trữ…