E-Market – Template HTML Responsive For eCommerce

E-Market là HTML template được xây dựng dành cho website thương mại điện tử, được xây dựng dựa trên các công nghệ: Twitter Bootstrap, Font Awesome, jQuery.

Với các tình năng nổi bật như: Fully responsive design, Bootstrap v3.3.6,Navigation header,Awesome Carousel,Products Slideshow,Ad Space,Call to section,Team section,clean & fresh Code,Tow footer section,…  

Template đã dựng sẵn các Page: Home page.html,Home page 2.html,Products.html,New Products.html,Product Details.html,Blog Detail.html,About Us.html,FAQ.html,Contact.html.

 

DemoDownload

THAM KHẢO THÊM