eCommerce Mobile App UI PSD

eCommerce Mobile App UI PSD – giao diện app shop bán hàng được thiết kế đầy đủ các chức năng : trang chủ, chuyên mục, chi tiết sản phẩm, đăng nhập, đăng ký, mua hàng, giỏ hàng, tìm kiếm …. Giao diện được thiết kế bằng phần mềm Photoshop, đã tách sẵn thành các layer  nên rất dễ chỉnh sửa.
eCommerce Mobile App UI PSD

Nếu có nhu cầu tham khảo, các bạn có thể tải về tại:


THAM KHẢO THÊM