ePack – thư viện css đã được dựng sẵn

ePack là một thư viện mini về CSS, thay vì phải viết CSS cho từng thành phần trên website thì bạn chỉ cần tải bộ thư viện này về và sử dụng. Các thành phần đã được dựng sẵn trong thư viện này bao gồm: Accordion, Animation, Box Element, Buttons, Breadcrumb, Carousel, Calltoaction, Flip Box, Form Element, Heading, Image Caption, Link Effects, List Element, Member, Modal, Note Element, Progress Bar, Post Grid, Pricing Tables, Services, Social Share, Testimonial, Table, Tabs, Timeline

Các tính năng nổi bật được tích hợp trong bộ thư viện này như: CSS3, HTML 5,  FontAwesome, Bootstrap Supported, Fully Responsive, Clean Coding, W3c Validate..

DemoDownload

 

THAM KHẢO THÊM