File PSD template YouTube channel & Google +

Nếu bạn yêu thích Youtube, Google + và muốn tham khảo cách thiết kế thì có thể nhanh chóng tải về. Vì đây là file PSD nên bạn cần phải có phần mềm để mở file (vd:  photoshop ), sau đó có thể chuyển qua template html để sử dụng

 

THAM KHẢO THÊM