Flipmart – Responsive Shop Template HTML

Giao diện shop bán hàng online có thể áp dụng cho nhiều mặt hàng khác nhau: thời trang, công nghệ, thực phẩm…giao diện được thiết kế bằng Bootstrap 3, Google Fonts, Font Awesome, với ưu điểm nổi bật như fully responsive,  06 kiểu layout tùy chọn, 15 page đã dựng sẵn ( home, category, shopping-cart, detail, checkout, terms-conditions, product-comparison, my-wishlist ) tương thích với các trình duyệt phổ biến hiện nay: IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge.

Flipmart - Responsive Ecommerce Template Flipmart - Responsive Ecommerce Template

Xem demo và tải về tham khảo:

DemoDownload Trial

Nếu sử dụng thương mại, hãy mua giao diện để được hỗ trợ fix lỗi và bảo mật tại:


THAM KHẢO THÊM