Font social media icon miễn phí cho website

Đây là bộ font icon về biểu tượng các mạng xã hội rất bắt mắt hay dùng trong thiết kế website
thích hợp cho bạn nào muốn thêm các icon mạng xã hội trên web. Vì chỉ có icon về các trang mạng xã hội nên bộ thư viện này rất gọn nhẹ, dễ tích hợp vào web.

 

Cách sử dụng:
Sau khi tải bộ source về, giải nén và copy vào dự án web đang làm.
Chèn link liên kết đến file stackicons-min.css trong thẻ <head>, ví dụ
<link rel=”stylesheet” href=”css/stackicons-min.css” media=”screen” type=”text/css” />
Mở file stackicons-social_class_list.txt để chọn code class css có sẵn
Đặt code class css cần sử dụng trong thẻ class=” “, ví dụ class=”st-icon-android” (hiển thị icon android)

(Có thể xem thêm các ví dụ trong file examples.html)


THAM KHẢO THÊM