15 Free Admin Dashboard Website Templates 2019

Đây là các template HTML5 dành cho  admin dashboard rất đẹp và miễn phí, tất cả các giao diện này đều responsive, tương thích hầu hết các trình duyệt, các độ phân giải màn hình. Các addon, plugin và feature đã được dựng sẵn, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc xây dựng front-end.

Visitors an Admin Panel

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

Glance Design Dashboard

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Esteem Admin Panel a Flat

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Pooled Admin Panel Category

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Colored an Admin Panel Category

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Gretong E commerce Flat

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Shoppy E commerce Admin Panel

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

Augment Admin Panel Category

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

Ultra Modern Admin Panel

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Baxster Admin Panel Flat

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Minimal Admin Panel Flat

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Novus Admin Panel Flat

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Easy Admin Panel Flat

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

 

Modern Admin Panel Flat

Giao diện admin dashboard miễn phí 2018

Matrix Admin

DemoDownload


THAM KHẢO THÊM