Giao diện website giới thiệu dịch vụ

Giao diện website giới thiệu dịch vụ được thiết kế dựa trên HTML5, Bootstrap 3.x, Font Awesome, Google Fonts với hơn 40 page html đã dựng sẵn, đặc biệt đã có sẵn page chức năng shop.
Với các chức năng nổi bật như: Fully responsive, Flat design, Mega menu, Owl Carousel, BX Slider…Bạn có thể sử dụng giao diện cho nhiều loại dịch vụ khác nhau.

Giao diện website giới thiệu dịch vụ

Giao diện website giới thiệu dịch vụ
Nếu quan tâm có thể xem demo và tải về dùng thử tại:

DemoDownload Trial

Xem và tải về các giao diện website nổi bật được chia sẻ tại: https://opensourcevn.com/html-template/


THAM KHẢO THÊM