Gutenberg WordPress Theme for Magazine and Blog

Theme WordPress dành cho các trang web về tạp chí, blog cá nhân, đặc điểm nổi bật của Theme: Responsive & Mobile Friendly, Lazy Load effect, AMP ready, Google Fonts, Custom SVG icons, FontAwesome icons, One-click demo content import, Unlimited Headers with Pearl Header Builder, tương thích với các trình duyệt phổ biến hiện nay: Firefox, Safari, Google Chrome, Egde, IE11+

Gutenberg WordPress Theme for Magazine and Blog

Hiện tại Theme đang được bán trên themeforest với giá 59$, nếu bạn yêu thích có thể tải về sử dụng trực tiếp trên themeforest hoặc theo link dưới đây:

DemoDownload

THAM KHẢO THÊM