Hướng dẫn học Laravel Framework

Bộ video hướng dẫn học Laravel Framework do Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm giảng dạy, bao gồm 36 bài giảng Laravel cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu học framework này như: giới thiệu, cài đặt, cấu hình, tìm hiểu Router, Controller, Cookie, Request, Json, View, các câu lệnh, truy vấn dữ liệu trong Laravel…

  Xem trọn bộ video bài giảng tại

Tài liệu dưới dạng file PDF: 

https://khoapham.vn/download/laravel/bai1.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai2.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai3.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai4.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai5.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai6.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai7.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai8.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai9.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai10.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai11.pdf

https://khoapham.vn/download/laravel/bai12.pdf

 

THAM KHẢO THÊM

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *