Hướng dẫn tự học ngôn ngữ lập trình C bằng video

Serries này gồm 69 video bài học hướng dẫn cơ bản về ngôn ngữ lập trình C: hướng dẫn cài đặt Dev-C++ IDE, các kiểu dữ liệu, các biến, hằng số, toán tử, vòng lặp, hàm, mảng…

Nếu yêu thích về lập trình C, bạn có thể tải xem và tải trọn bộ video này tại:

THAM KHẢO THÊM