Khóa Học Data Science 2018 Toàn Tập – Cơ Bản Đến Chuyên Sâu

Khóa Học đào tạo khoa học dữ liệu hoàn chỉnh và toàn diện: Toán học, Khoa học thống kê, Python, Thống kê nâng cao trong Python, Machine & Deep Learning…

Trong khóa học này, bạn sẽ học về:

+ Khóa học cung cấp toàn bộ các công cụ bạn cần để trở thành một nhà khoa học dữ liệu toàn diện.
+ Điền vào sơ yếu lý lịch của bạn với các kỹ năng khoa học dữ liệu theo yêu cầu: Phân tích thống kê, lập trình Python với NumPy, pandas, matplotlib và Seaborn, Phân tích thống kê nâng cao, Tableau, Machine Learning với các mô hình thống kê, Deep learning với TensorFlow
+ Tạo ấn tượng với người phỏng vấn bằng cách thể hiện sự hiểu biết về lĩnh vực khoa học dữ liệu.

+ Tìm hiểu về pre-process data.
+ Hiểu toán học đằng sau Machine Learning (một điều tuyệt đối mà các khóa học khác không dạy!).
+ Bắt đầu viết code bằng Python và tìm hiểu cách sử dụng python để phân tích thống kê.
+ Thực hiện hồi quy tuyến tính và logistic trong Python.
+ Có thể tạo các thuật toán Machine Learning trong Python, sử dụng NumPy, statsmodels và scikit-learn.
+ Áp dụng các kỹ năng của bạn vào các trường hợp kinh doanh thực tế.
+ Sử dụng các framework Deep Learning tiên tiến như TensorFlow của Google, Phát triển trực giác kinh doanh trong khi mã hóa và giải quyết các nhiệm vụ với dữ liệu lớn.
+ Và còn rất nhiều các kỹ năng mà bạn sẽ được tìm hiểu trong khóa học này !

 


THAM KHẢO THÊM