Khóa Học Lập Trình FrontEnd Từ Cơ Bản – Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5

Nội dung khóa học sẽ giúp bạn sử dụng  Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5 để xây dựng giao diện website nhanh chóng:

+ Hiểu được các khái niệm chuyên ngành, bản chất và cấu trúc của Bootstrap.
+ Cách sử dụng công cụ Chrome developer tool trong thiết kế web hiện đại.
+ Cắt được giao diện website theo chuẩn Bootstrap.
+ Cách sử dụng thư viện jQuery kết hợp với Bootstrap trong việc làm các Carousel ảnh, hiệu ứng cuộn chuột, hiệu ứng chuyển động.
+ Cách sử dụng CSS3 kết hợp Bootstrap để thao tác với các hiệu ứng trong thiết kế phẳng.
+ Cách tư duy theo hướng Bootstrap để clone lại các website dùng cho các mục đích khác nhau.
+ Cắt giao diện website từ photoshop ra HTML sử dụng Bootstrap.

Khóa Học Lập Trình FrontEnd Từ Cơ Bản - Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5

Nếu cần tham khảo học tập, bạn có thể tải về tại:

  Xem thêm lập trình FrontEnd

Bộ Video Học Lập Trình JavaScript + Bài Tập Thực Hành

  Kho video hướng dẫn học FrontEnd: http://getcodefree.com


THAM KHẢO THÊM