Lazio Theme – Multipurpose Responsive Opencart 2.3 & 3.x

Lazio Theme – Giao diện shop bán hàng dành cho Opencart 2.3 & 3.x  rất đẹp mắt với đầy đủ chức năng: 08 layout trang chủ, 100 % responsive, megamenu, mobile menu, category slider,product slide, list category prduct, ajax add to cart, quick view product, muti language,….Theme được thiết kế dựa trên Bootstrap 4.

Lazio Theme - Multipurpose Responsive Opencart 2.3 & 3.x

Xem demo và tải về tham khảo tại:

Demo Download Trial


THAM KHẢO THÊM