Lynx CMR – hệ thống quản trị quan hệ khách hàng

Lynx CMR – Là một hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management) được phát triển trên nền tảng CMS NukeViet, phát hành miễn phí theo giấy phép GNU (tiếng Anh: GNU General Public License, viết tắt GNU GPL hay chỉ GPL).
Chức năng của Lynx CMR:
* Quản lý nhân sự , phòng ban, thu chi, dịch vụ.
* Quản lý khách hàng
* Quản lý dự án.
* Quản lý hóa đơn.
* Quản lý Email
* Báo cáo công việc.

Cài đặt Lynx CMR ( cài thử trên localhost)
– Tải source code về tại: https://github.com/tdfoss/lynx/releases/tag/4.3.06
– Giải nén và copy vào thư mục chứa source code đã tạo trên web server (vd: Lynx).
– Truy cập phpmyadmin (http://localhost/phpmyadmin) tạo mới một database (vd: lynx).
– Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/lynx/, để bắt đầu tiến trình cài đặt
bao gồm 08 bước, bạn cần phải cung cấp thông tin theo yêu cầu từng bước để hệ thống cài đặt dữ liệu:
* 01 Lựa chọn ngôn ngữ
* 02 Kiểm tra việc CHMOD
* 03 Bản quyền
* 04 Kiểm tra máy chủ
* 05 Cấu hình cơ sở dữ liệu
* 06 Thông tin website
* 07 Dữ liệu mẫu
* 08 Kết thúc

–  Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể truy cập trang quản trị chung theo đường dẫn http://localhost/lynx/admin/
–  Truy cập trang http://localhost/lynx/ để sử dụng chức năng của Lynx CMR


THAM KHẢO THÊM