Một số Menu Responsive nổi bật cho website

Ngày nay việc thiết kế menu dành cho các giao diện chạy trên smart phone hay tablet (Menu Responsive) gần như là bắt buộc bởi số lượng người dùng sử dụng smart phone, tablet để truy cập website ngày càng tăng.
Nếu bạn đang gặp vấn đề về thiết kế menu web tương thích (responsive menu) cho smart phone, tablet có thể tham khảo các mẫu dưới đây (được kết hợp giữa html, css, jquery):

  1# Mẫu demo 1

 

  2# Mẫu demo 2

 

  3# Mẫu demo 3

 

  4# Mẫu demo 4

 

  5# Mẫu demo 5

 

 

Tải về toàn bộ source demo trên tại đây:  

 

Bài viết được tham khảo trên internet tại trang jqueryscript.net

 

THAM KHẢO THÊM