Multipurpose News, Magazine and Blog HTML5 Template

Giao diện website dành cho các trang tin tức, tạp chí được xây dựng Bootstrap CSS, Google Fonts, HTML với các tính năng nổi bật: Fully Responsive, Sticky Menu,Dropdown Menu, Megamenu Menu, AJAX Contact Form, W3 Validated Code, 250+ HTML Pages, 8 Homepage Layouts, 4+ Post Layouts, 3 Unique Blog Styles, 45 Custom Widgets.

Multipurpose News, Magazine and Blog HTML5 Template

DemoDownload Tria

Pass giải nén nếu có: opensourcevn.com

THAM KHẢO THÊM