News & Magazine Php Script

News & Magazine Php Script – Source code website tin tức và tạp chí được xây dựng bằng PHP, MSQL, sử dụng CodeIgniter web framework.
Với các ưu điểm nổi bật:
– Full responsive
– Seo optimized, friendly URL
– 10 Layout Colors
– Featured posts
– News Ticker
– Ajax Comment System
– Facebook Comments
– Social Sharing, Social Login
– Widget: Popular Posts, Recommended Posts, Random Posts Slider, Tags, Voting Poll
-… và còn nhiều tính năng khác.

Xem demo : https://varient.codingest.com/

Cài đặt News & Magazine Php Script( thực hiện trên localhost)
– Tải source code về tại : http://bit.ly/2NEL2li
– Giải nén và copy vào thư mục chứa source code đã tạo trên web server (vd:news).
– Mở fle index.php nằm trong thư mục install của source code, tìm và xóa code required:
<textarea name=”license_code” class=”form-control form-input” style=”resize: vertical; height: 100px;line-height: 24px;padding: 10px;” placeholder=”Enter License Code” required><?php echo $val_license_code; ?></textarea>
– Truy cập Mysql (http://localhost/phpmyadmin) tạo mới một database (vd: news).
– Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/new/, để bắt đầu tiến trình cài đặt
bao gồm 03 bước, bạn cần phải cung cấp thông tin theo yêu cầu từng bước để hệ thống cài đặt dữ liệu:
* Kiểm tra mức độ tương thích cấu hình web server
* Kiểm tra việc CHMOD các thưc mục source code
* Khai báo thông tin kết nối database.
* Tại tài khoản quản trị admin

Source code website tin tức và tạp chí News & Magazine Php Script News & Magazine Php Script

– Sau khi cài đặt thành công, tiến hành xóa thưc mục “install”.
– Đăng nhập quản trị admin theo đường dẫn: http://localhost/news/admin/

Source code website tin tức và tạp chí

Source code website tin tức và tạp chí

Note: Source code được chia sẻ nhằm mục đích tham khảo, để sử dụng chính thức vui lòng mua bản quyền để ủng hộ tác giả và được cập nhật sửa lỗi phát sinh

Xem thêm source code tương tự:

Blog & Magazine Script CodeIgniter


THAM KHẢO THÊM