Những công cụ miễn phí cần thiết để xây dựng website

Để xây dựng, phát triển, tùy biến một website ngoài kiến thức cơ bản chúng ta cần phải có thêm
các công cụ miễn phí hỗ trợ, dễ dàng cài đặt và không yêu cầu cấu hình máy tính cao. Các bạn có thể tham khảo các cộng cụ sau:
Tạo môi trường server cho máy tính (localhost) để demo source code.
+ Wampserver


http://www.wampserver.com/en/
+ Xampp server


https://www.apachefriends.org/download.html
Phần mềm hỗ trợ lập trình – Editor Code
+ Notepad++


https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.5.html
+ Sublime Text


https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.5.html
+ Netbeans


https://netbeans.org/
Tạo các biểu tượng icon
+ Fontawesome


https://fontawesome.com/
+ Glyphicons CSS Bootstrap


https://getbootstrap.com/docs/3.3/css/

– Bộ code CSS được tạo sẵn, cho phép tạo các giao diện responsive
https://getbootstrap.com/docs/3.3/css/

Các công cụ này thường xuyên được cập nhật.

THAM KHẢO THÊM

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *