Open source file manager for web

Đây là các mã nguồn mở cho phép bạn tích hợp vào website để quản lý các file tải lên dễ dàng và nhanh chóng.
Chức năng của các mã nguồn này:
– Quản lý file tải lên theo định dạng file hoặc theo thư mục được tạo
– Thực hiện các thao tác đối với file như: tải lên, xóa, di chuyển, đổi tên, nén, tải về
– Tìm kiếm nhanh các file đã tải lên theo tên, kích thước, định dạng.
– Phân quyền truy cập cho từng file hoặc từng thư mục
– Có thể tích hợp với các trình soạn thảo văn bản trên website.

Dưới đây là danh sách các mã nguồn mở quản lý file cho website mà bạn có thể tham khảo qua:

FileRun

Open source file manager for web

  Responsive FileManager

Open source file manager for web

  elFinder

Open source file manager for web

  CKFinder

Open source file manager for web

  Rich Filemanager

Open source file manager for web

  eXtplorer

Open source file manager for web

  KCFinder

Open source file manager for web

  Roxy Fileman

Open source file manager for web

Tiện ích đi kèm không thể thiếu cho dự án website  : Một số công cụ soạn thảo văn bản chuyên nghiệp cho website

 

THAM KHẢO THÊM