Tạo website chia sẻ video với PHPVibe CMS

PHPVibe là một CMS giúp bạn tao nhanh một website chia sẻ video giống Youtube. PHPVibe được viết bằng PHP & MYSQL với các tính năng như: upload và chia sẻ video, nhập video từ Youtube,…

YouPHPTube – tạo trang chia sẻ video mang phong cách YouTube

Với những ai yêu thich YouTube và muốn tạo ra một trang chia sẻ video giống YouTube, thì mã nguồn này sẽ là lựa chọn cho bạn YouPHPTube sử dụng các công nghệ: Với các…

Mã nguồn quản lý tài liệu cho thư viện

Qua một thời gian tìm hiểu và trải nghiệm, cá nhân mình đánh giá đây là mã nguồn quản lý tài liệu rất tốt bởi các ưu điểm như: – Hoàn toàn miễn phí – Không…

Xây dựng thư viện số với mã nguồn mở Dspace

Thư viện số hay thư viện trực tuyến là thư viện mà ở đó các bộ sưu tập các văn bản, tài liệu hình ảnh, tài liệu âm thanh, tài liệu video được lưu trữ…

Tạo website tin tức nhanh chóng bằng NukeViet

Rất tự hào vì đây là một mã nguồn mở (miễn phí) do người việt phát triển, được sử dụng để xây dựng một website tin tức, tuy nhiên đội ngũ phát triển NukeViet đã phát…

Vufind – Xây dựng mục lục tài liệu trực tuyến

VuFind là một mã nguồn mở cho phép các thư viện có thể xây dựng nhanh chóng hệ thống mục lục trực tuyến (nói đơn giản hơn các thư viện có thể dùng mã nguồn…