Phần mềm quản lý bán hàng CI

Đây là phần mềm quản lý bán hàng được xây dựng dựa trên CodeIgniter Framework với đầy đủ chức năng quản lý cần thiết của một cửa hàng, dung lượng gọn nhẹ, cài đặt nhanh chóng, tốc độ xử lý nhanh, dễ dàng phát triển thêm chức năng, tích hợp sẵn shop bán hàng. Chạy tốt trên các trình duyệt phổ biến như: IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge, tương thích với PHP 7.x, MySQL 5.x.
Các chức năng của phần mềm:
– Quản lý sản phẩm: thêm – sửa – xóa sản phẩm, nhập sản phẩm từ file csv, xuất file excel, in mã vạch, in nhãn.
– Quản lý đơn hàng: thêm – sửa – xóa đơn hàng, nhập đơn hàng từ file csv, xuất file excel, tạo mã giảm giá.
– Quản lý nhập hàng: thêm – sửa – xóa đơn nhập hàng, quản lý chi phí, xuất file excel.
– Quản lý chuyển kho.
– Quản lý các sản phẩm đổi trả.
– Quản lý người dùng: khách hàng, nhân viên bán hàng, nhà cung cấp.
– Báo cáo: sản phẩm tồn kho, sản phẩm bán chạy, doanh số bán hàng, lợi nhuận, chi phí.
– Cài đặt tùy chọn: ngôn ngữ, tiền tệ, thương hiệu, danh mục sản phẩm, thuế, điểm thưởng, kho hàng, email, nhóm người dùng, sao lưu dữ liệu.
–  Nhập – xuất dữ liệu trực tiếp từ file excel, lọc và tìm kiếm dữ liệu theo nhu cầu.
–  Shop bán hàng: giới thiệu sản phẩm, cho phép người dùng đặt mua, thanh toán.
– và còn nhiều tính năng khác…

Phần mềm quản lý bán hàng này tùy theo nhu cầu sử dụng để có thể đánh giá các chức năng cần thiết hay không cần thiết.

 Một số hình ảnh demo của phần mềm:

Trang quản lý
Trang quản lý
Danh sách sản phẩm
Danh sách sản phẩm
Thêm sản phẩm mới
Thêm sản phẩm mới
Quản lý đơn hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý nhập hàng
Quản lý nhập hàng
Chuyển kho
Chuyển kho
Báo cáo
Báo cáo
Cài đặt hệ thống
Cài đặt hệ thống
Cài đặt shop
Cài đặt shop
Giao diện Shop bán hàng
Giao diện Shop bán hàng

 Cách cài đặt phần mềm ( thực hiện trên localhost):

* Yêu cầu web server: PHP Version 5.6 trở lên, MySQL 5.1.41 trở lên, PDO Installed CURL Open , Session enabled, CodeIgniter.
*  Cài đặt
– Tải source code phần mềm về tại: http://bit.ly/2HvLn4s
– Giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server (vd: quanlykho).
– Truy cập MYSQL tạo mới một database (ví dụ: quanykho), sau đó import database quanlykho.sql đươc chia sẻ trong source code.
– Mở file config.php và database.php nằm trong thư mục app( đường dẫn: app\config\).
Tiến hành khai báo các thông số kết nối:
/** File config.php **/
$config[‘base_url’] = ‘nhap url trang web’
/** File database.php **/

$db[‘default’] = array(
khai báo các thông tin kết nối: Host Name, User Name, Password, Database Name
)
– Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/quanlykho/ (thay quanlykho bằng tên thư mục chứa source bạn đã tạo) để xem trang Shop.
– Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/quanlykho/admin (thay quanlykho bằng tên thư mục chứa source bạn đã tạo) để truy cập trang quản lý.

Thông tin đăng nhập mặc định:
Tài khoản: demo@gmail.com — mật khẩu: 12345678

– Để dịch lại ngôn ngữ chính xác hơn bạn có thể thể thực hiện các file nằm trong mục vietnamese (đường dẫn app\language\)
– Để chỉnh sửa giao diện bạn có thể thực hiện các file nằm trong mục themes.
Note: Bản dịch sẽ có sai sót so với thuật ngữ bán hàng, phần mềm có thể phát sinh lỗi khi sử dụng.

Phần mềm được chia sẻ nhằm mục đích cho các bạn tham khảo để xây dựng một phần mềm quản lý riêng cho mình. Để sử dụng chính thức vui lòng mua bản quyền để ủng hộ tác giả và được cập nhật lỗi cũng nhu đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn. opensourcevn.com sẽ không chịu trách nhiệm cho các lỗi phát sinh nếu bạn sử dụng chính thức cho việc kinh doanh của mình.

THAM KHẢO THÊM