PSD Template Electronics eCommerce

Giao diện được thiết kế dành cho shop bán hàng điện tử bằng photoshop, với hơn 30 file file PSD được thiết kế sẵn:

– 05 trang home page

– Shop:  Shop_Categories, Shop_Gird, Shop_List, Shop_Full_CategoriesShop_Full_Gird, Shop_Full_List, Shop_Details, Shop_Full_Details, Wishlist, Compare, Cart, Checkout, Order_Completed, Login, Register

– Blog: Blog_Classic, Blog_List, Blog_Grid, Blog_Masonri, Blog_Details
– Page: About_Us, Contact, 404Error, FAQs, Comming_Soon, Subsccribe_Email

Sau khi tải về bạn có thể dựa vào thiết kế này để chuyển qua template html sử dụng.

DemoDownload

Pass giải nén nếu có: opensourcevn.com

THAM KHẢO THÊM