Responsive HTML Magazine Template

Responsive HTML Magazine Template – giao diện website tin tức được thiết kế rất đẹp mắt với 04 layout tùy chọn cho các chủ đề: video, công nghệ, thời trang, thể thao; và 04 màu sắc chủ đạo: blue, darkblue, gold, red. Magazine Template được thiết kế dựa trên HTML5, Bootstrap, Font Awesome Icons, jQuery plugin, với hơn 20 page chức năng đã được dựng sẵn: megamenu, page-tech, page-travel, typography, register, login, singing, profile…

Responsive HTML Magazine Template techResponsive HTML Magazine Template
Xem demo và tải về tham khảo tại:

DemoDownload Trial

THAM KHẢO THÊM