Responsive Multi-purpose HTML Template

Giao diện dành cho website quảng cáo, giới thiệu các hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, có thể sử dụng cho công ty, tổ chức được xây dựng bằng Bootstrap, Font Awesome, Jquery, Owl Carousel, Magnific Popup, hỗ trợ chế độ fully responsive. Tương thích với các trình duyệt phổ biến hiện nay IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge.

Responsive Multi-purpose HTML Template

DemoDownload

THAM KHẢO THÊM