Share Cơ sở dữ liệu Wiley Online Library

👉Tài liệu bao gồm cả Sách và Tạp chí. Tài khoản có thể truy cập đến 95% lượng tài liệu có trong CSDL này với nhiều chủ đề khác nhau:


– Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản & Khoa học thực phẩm
– Kiến trúc & Quy hoạch
– Nghệ thuật & Ứng dụng
– Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán
– Hóa học
– Khoa học Máy tính & Công nghệ thông tin
– Trái đất, Khoa học Vũ trụ và Môi trường
– Nhân văn
– Luật & Tội phạm
– Khoa học đời sống
– Toán học & Thống kê
– Y học
– Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe
– Khoa học & Kỹ thuật Vật lý
– Tâm lý học
– Khoa học xã hội và hành vi
– Thú y

Tra cứu tài liệu tại: https://onlinelibrary.wiley.com/

  Link truy cập để tải tài liệu: https://goo.gl/2r3nBW

Thông tin đăng nhập: 

✔️Username: BOL5567
✔️Password: 21017

THAM KHẢO THÊM