Share code quản lý sản phẩm cơ bản

Đây là bộ source code cơ bản về quản lý sản phẩm được viết bằng PHP + MYSQL, chức năng bao gồm:

Tra cứu thông tin bảo hành

Quản lý sản phẩm: thêm, sửa xóa

Quản lý đơn hàng: thêm, sửa , xóa, in hóa đơn

Báo cáo: khách hàng, doanh thu, sản phẩm được mua nhiều

Một số chức năng khác bạn tự khám phá…

 

Lưu ý: Source code được phát triển dựa trên mã nguồn Opencart. Đây chỉ là bản thử nghiệm nên còn phát sinh lỗi, vì vậy các bạn chỉ sử dụng để tham khảo, không nên dùng chính thức (opensourcevn sẽ không chụi trách nhiệm nếu sai sót số liệu trong quá trình sử dụng). 

Hướng dẫn chạy demo:

  • Sau khi tải source về ,  tạo database trong phpmyadmin, cấu hình lại thông tin trong 02 file config.php (ở thư mục root và trong admincp).
  • Chạy source bằng đường dẫn http://localhost/baohanh (hoặc thư mục chứa source bạn đã tạo)
  • Đăng nhập admin: http://localhost/baohanh/admincp

Tên đăng nhập : admin

Mật khẩu 123456

 

Hình ảnh demo

 

 

 

 

Tải source về: 

Vào đây để thảo luận nhé: https://www.facebook.com/groups/learnBackend/

 

 

 


THAM KHẢO THÊM