Share code tạo trang chia sẻ mã giảm giá

Đây là phiên bản cập nhật mới của CMS tạo trang chia sẻ Coupons từng được opensourcevn chia sẻ,  giúp bạn có thể nhanh chóng tạo website trang chia sẻ coupon kết hợp với làm tiếp thị liên kết (Affiliate marketing). Phiên bản này sẽ có nhiều chức năng mới được cập nhật cũng như fix các lỗi ở phiên bản cũ, cms  này cũng được bán rất chạy trên codecanyon (525 sales). Bạn có thể xem qua cms này được giới thiệu tại : https://opensourcevn.com/share-source-code-tao-trang-chia-se-coupons/
Coupons CMS 7

Xem demo online tại: http://couponscms.com/demo.html

Administrator Email: admin@couponscms.com
Administrator Password: admin

Nếu có nhu cầu bạn có thể tải về tham khảo tại:

Nếu sử dụng bạn hãy mua cms này để ủng hộ tác giả và được hỗ trợ fix lỗi tại:


THAM KHẢO THÊM