Share mã nguồn tạo trang mạng xã hội phpSocial

Sau khi cài đặt thử trên localhost, hôm nay opensourcevn sẽ share cho bạn source của phpSocial  để bạn tham khảo, và hướng dẫn cài đặt cơ bản mã nguồn này.

Share mã nguồn tạo trang mạng xã hội phpSocial

Hướng dẫn cài đặt cơ bản phpSocial
Cấu hình để cài đặt mã nguồn này:
–  PHP 5.3+
–  MySQLi Extension
–  GD Library
–  Rewrite Module for Apache (optional, required for permalinks structure)
–  cURL & OpenSSL (optional, required for Facebook integration)
–  SSL Certificate (optional, required for Camera access)
 Chi tiết cách cài đặt phpSocial (test thử trên localhost, sử dụng wampserver)
– Trong bộ source code tải về sẽ gồm các thư mục:
       Documentation: hướng dẫn cài đặt
       How to Update: hướng dẫn update
       MySQL: database
      Script: source code
– Tạo một thư mục chứa source web (ví dụ:phpsocial) trong www của wampserver và coppy source code trong thư mục Script vào.
– Tạo một database trong phpmyadmin và tiến hành import file phpSocial.sql nằm trong thư mục MySQL
– Mở file config.php trong thư mục includes chứa source web trên wampserver (theo ví dụ : ‘phpsocial/includes/’)
và tiến hành cấu hình các thông số như: kết nối MySQL, đường dẫn cài đặt.

   // The MySQL credentials
   $CONF[‘host’] = ‘localhost’;
   $CONF[‘user’] = ‘root’;
   $CONF[‘pass’] = ”;
   $CONF[‘name’] = ‘phpsocial’;

   // The Installation URL
  $CONF[‘url’] = ‘http://localhost/phpsocial’;

– Bây giờ bạn nhập đường dẫn http://localhost/phpsocial/, nếu như không có thông báo lỗi và chuyển đến trang Welcome coi như việc cài đặt thành công. hãy đăng ký thử một tài khoản để kiểm tra CMS này có hoạt động hay không, và  khám phá các chức năng của CMS này.
Share mã nguồn tạo trang mạng xã hội phpSocialShare mã nguồn tạo trang mạng xã hội phpSocial
– Bạn có thể truy cập vào trang admin dashbroad theo đường dẫn : http://localhost/phpsocial/index.php?a=admin, thông tin đăng nhập mặc định là Username : admin, Password: password
Share mã nguồn tạo trang mạng xã hội phpSocialShare mã nguồn tạo trang mạng xã hội phpSocial
– Mở file Documentation để tìm hiểu thêm các thông tin khác.

Như vậy sau khi cài đặt thành công, bạn có thể cấu hình, tùy chỉnh các thông tin theo sở thích cá nhân và khám phá các chức năng của CMS này.

Lưu ý: Việc cài đặt này được thực hiện trên localhost nên nếu bạn thực hiện trên hosting thì một số cấu hình, đường dẫn sẽ có thay đổi. Source code được chia sẻ nhằm mục đích cho các bạn học hỏi, tham khảo, để sử dụng chính thức bạn nên mua source code này để được hỗ trợ khi phát sinh lỗi, cũng như ủng hộ công sức của tác giả.

DownloadBy now

>> Bạn có thể xem qua phần giới thiệu cms phpSocial tại đây

THAM KHẢO THÊM