Share source code shop bán hàng bằng Laravel

Đây là source code shop bán hàng được phát triển bằng  Laravel framework với đầy đủ chức năng cần thiết: Home page, Category, Product, View cart, Check cart, hệ thống quản trị dành cho admin…Ngoài ra còn có thêm các tính năng nổi bật: Fully Responsive, 8 Theme for Storefront, 2 Home page layout, Multiple Countries, Multiple Currencies, Advanced Search, File Manager, Drag & Drop File Uploader, SEO Optimized…, chạy tốt trên các trình duyệt phổ biến như: IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge, tương thích với PHP 7.x, MySQL 5.x.

Laravel Ecommerce

Xem demo :

Demo

 

  Tải source code về để tìm hiểu:

Download Trial

 

Mua code để được hỗ trợ fix lỗi, cập nhật và ủng hộ tác giả tại:

By Code

 

Lưu ý:

*  Sau khi tải code về bạn mở file Documentation để xem hướng dẫn cài đặt và cấu hình.

*  Server phải đảm bảo cấu hình để chạy code không bị lỗi : PHP 7.1.13+, MySQL 5.6+ or MariaDB 10.0+, Intl PHP Extension, OpenSSL PHP Extension, PDO PHP Extension, Mbstring PHP Extension, Tokenizer PHP Extension, XML PHP Extension, Ctype PHP Extension, JSON PHP Extension

 

 

THAM KHẢO THÊM