Sổ tay Front-end developer 2018

Ebook này sẽ giúp các bạn tiếp cận các kỹ thuật fron-tend và giới thiệu các công cụ hỗ trợ để phát triển, ngoài phần lý thuyết sẽ có cả phần thực hành. Nội dung bao gồm:

Part I: The Front-End Practice
  Part II: Learning Front-End Development
  Part III: Front-End Development Tools

Tải về ebook

Hoặc xem chi tiết tạ

 

THAM KHẢO THÊM