Social Sharing Buttons Templates HTML

Đây là bộ sưu tập 15 mẫu nút chia sẻ mạng xã hội thường hay tích hợp trên các website. Code được demo từ codepen.io nên rất dễ tải về để sử dụng, bạn có thể xem mã HTML, CSS, JS của từng mẫu hoặc export code về để sử dụng.

Sharing Buttons 1

Sharing Buttons 2

Sharing Buttons 3

Sharing Buttons 4

Sharing Buttons 5

Sharing Buttons 6

Sharing Buttons 7

Sharing Buttons 8

Sharing Buttons 9

Sharing Buttons 10

Sharing Buttons 11

Sharing Buttons 12

Sharing Buttons 13

Sharing Buttons 14

Sharing Buttons 15

THAM KHẢO THÊM