Source code quản lý khóa học trực tuyến

Đây là source code ứng dụng quản lý khóa học trực tuyến – learning management system ( gần giống với trang kyna.vn), Code được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP & MYSQL, với các tính năng nổi bật:
– Giới thiệu khóa học trực tuyến, tìm kiếm nhanh các khóa học, lọc nhanh khóa học theo nhiều tiêu chí như: ngôn ngữ, chuyên mục…
– Người dùng đăng ký tài khoản có thể mua khóa học hoặc xem những khóa học miễn phí, đánh giá chất lượng bài học, nhận xét bài học, gởi tin nhắn cho giảng viên…
– Quản trị viên hoặc giảng viên có thể đăng bán khóa học, chia nhỏ khóa học thành nhiều bài học, phân chia bài học theo từng cấp độ.
– Nội dung bài học có thể sử dụng nhiều định dạng: video, link, text
– Quản trị viên có thể kích hoạt khóa học cho từng học viên, thống kê danh sách khóa học, thành viên đăng ký học, lợi nhuận.
– Và còn nhiều tính năng khác…

Source code quản lý khóa học trực tuyến Source code quản lý khóa học trực tuyến Source code quản lý khóa học trực tuyến
* Xem demo online tại:

* Cài thử source code để trải nghiệm trước khi mua bản quyền sử dụng.
– Tải source code về tại: Download code
– Truy cập MYSQL tạo một database, sau đó import database đã được chia sẻ trong source code
– Mở file config.php và database.php (đường dẫn application/config) để cấu hình lại các thông số kết nối dữ liệu.
– Đăng nhập vào trang quản trị bằng tài khoản:

Email: admin@gmail.com
Pass: 123456

Nếu có nhu cầu sử dụng, bạn có thể mua bản quyền tại:


THAM KHẢO THÊM