Source code tin tức bằng CodeIgniter

Đây là source code tin tức được xây dựng dựa trên  CodeIgniter framework, với đầy đủ chức năng của một trang tin tức và còn nhiều hơn thế nữa: đăng tải tin tức, video, hình ảnh, thống kê, phân quyền người dùng, tích hợp chức năng share tin tức thông qua các trang mạng xã hội…source code phù hợp cho bạn nào đang tìm hiểu CodeIgniter framework.

Source code tin tức bằng CodeIgniter

Source code tin tức bằng CodeIgniter

Source code tin tức bằng CodeIgniter

Cài đặt source code để chạy demo trên localhost:

+ Việc cài đặt source code rất đơn giản, sau khi tải về bạn chỉ cần coppy source code đưa vào thư mục chứa website trên localhost  (ví dụ thư mục chứa source của mình trên localhost là newspaper)

+ Tạo mới  một database trong phpmyadmin

+ Nhập đường dẫn http://localhost/newspaper/ (trên localhost) và khai báo các thông tin cần thiết để bắt đầu cài đặt.

Source code tin tức bằng CodeIgniter

Source code tin tức bằng CodeIgniter

Source code tin tức bằng CodeIgniter

Source code tin tức bằng CodeIgniter

+ Sau khi cài đặt thành công bạn có thể  đăng nhập vào trang quản lý theo đường dẫn http://localhost/newspaper/admin. Và trang chủ theo đường dẫn http://localhost/newspaper/.

+ Ngoài ra bạn có thể mở các file hướng dẫn nằm trong thư mục Documentation để xem thêm các thông tin cài đặt khác.

Demo HomeDemo Admin

By CodeDownload trial

Lưu ý: Source được chia sẻ nhằm giúp các bạn tìm hiểu  CodeIgniter framework, để sử dụng bạn phải mua bản quyền. 

 


THAM KHẢO THÊM