Source game Tank Wars phát triển bằng HTML5

Đây là source game Tank Wars được phát triển bằng HTML5 với 120 cấp độ chơi, có thể chơi một người hoặc hai người. Source game cũng cấp sẵn chế độ phát triển Mobile App (APK) cho hệ diều hành Android. Nếu bạn đang có ý định phát triển game bằng HTML5 thì có thể tải về tham khảo.

Bạn có thể xem demo online và tải về tại tham khảo tại :

DemoDownload

THAM KHẢO THÊM