Tạo trang hỏi đáp trực tuyến với question2answer

  • Question2Answer là mã nguồn cho phép bạn xây dựng nhanh chóng một website hỏi đáp trực tuyến, mã nguồn này được viết bằng ngôn ngữ PHP + MYSQL (PHP phiên bản 5.2 trở lên và MYSQL 4.1 trở lên, hosting phải tích hợp MySQLi extension).

Các tính năng nổi mật của Question2Answer:

Ngoài ra bạn cũng có thể tích hợp Question2Answer  với các website được xây dựng bằng mã nguồn WordPress (WordPress integration).

Tham khảo thêm  Question2Answer tại : http://docs.question2answer.org 

  Xem bản Demo tại: http://wiki.opensourcevn.com/

  Tải bộ source cài đặt tại: https://github.com/q2a/question2answer/releases

 

THAM KHẢO THÊM